Faunabeheerplan en ontheffingen

Faunabeheerplan en ontheffingen

Download hier

Faunabeheerplan

In het Faunabeheerplan wordt aangegeven voor welke soorten in haar werkgebied de FBE duurzaam beheer en schadebestrijding noodzakelijk acht en welke uitzonderingen op het beschermingsregime van de betreffende soorten noodzakelijk zijn om schade te voorkomen, te beperken en te bestrijden.
Op grond van een Faunabeheerplan verstrekt de provincie ontheffingen aan de FBE.
De FBE kan WBE’s en individuele grondgebruikers machtigen tot gebruik van deze ontheffingen.

Ontheffingen

Natura 2000 Zuidlaardermeergebied

Voor het gebruik van de ontheffing overzomerende ganzen in en nabij het N2000 gebied Zuidlaardermeer is het volgende besluit Wnb van toepassing.

Aanwijzing

Voor het bestrijden van de nijlgans en de verwilderde boerengans is de volgende aanwijzing verleend door gedeputeerde staten.

Laatste nieuws