Faunabeheerplan en ontheffingen

Faunabeheerplan en ontheffingen

Download hier

Faunabeheerplan

In het Faunabeheerplan wordt aangegeven voor welke soorten in haar werkgebied de FBE duurzaam beheer en schadebestrijding noodzakelijk acht en welke uitzonderingen op het beschermingsregime van de betreffende soorten noodzakelijk zijn om schade te voorkomen, te beperken en te bestrijden.
Op grond van een Faunabeheerplan verstrekt de provincie ontheffingen aan de FBE.
De FBE kan WBE’s en individuele grondgebruikers machtigen tot gebruik van deze ontheffingen.

Ontheffingen

Natura 2000 Zuidlaardermeergebied
Voor het gebruik van de ontheffing overzomerende ganzen in en nabij het N2000 gebied Zuidlaardermeer is het volgende Wnb vergunning  gebiedsbescherming van toepassing. Besluit Wet natuurbescherming

Aanwijzing
Voor het bestrijden van de nijlgans en de verwilderde boerengans is de volgende aanwijzing verleend door gedeputeerde staten. aanwijzing Nijlgans

Valwild.
In het kader van de valwildregeling (afhandeling van aanrijdingen met reeën) kunnen hiervoor aangewezen personen gebruik maken van de valwildopdracht

Laatste nieuws

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).