Uitspraak inzake het afschieten van vossen

Op 16 februari 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een verleende ontheffing door de provincie Utrecht voor het afschieten van vossen in de nacht, bij bedrijven met vrije-uitloop-kippen en bij weidevogelgebieden. De rechtbank oordeelt in deze zaak dat het provinciebestuur beter moet onderbouwen waarom de vossen moeten worden afgeschoten.

Daarnaast was deze zaak voor de rechtbank aanleiding om te kijken naar de landelijke vrijstelling voor het doden van vossen. Door een wetswijziging in 2017 is er voor de manier waarop deze vrijstelling is geregeld geen grondslag meer in de wet. De rechtbank verklaart daarom de landelijke vrijstelling ‘onverbindend’ (niet meer geldig).

Met de uitspraak is de gehele landelijke vrijstelling onverbindend verklaard. Dit betekent dat naast de vos ook de zwarte kraai, kauw, houtduif, konijn en Canada gans tot nader order niet meer geschoten mogen worden.

De minister voor Natuur en Stikstof heeft aangegeven om binnen 1 maand alsnog een vrijstellingsbesluit voor de landelijk vrijgestelde soorten te nemen. Daarnaast is de provincie Groningen bezig met het zoeken van een tijdelijke oplossing.

De FBE Groningen