Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Het bestuur van de Stichting Faunabeheer Eenheid (FBE) Groningen bestaat uit de volgende leden:

 • F.H. (Koos) Wiersma
  onafhankelijk voorzitter
 • W. (Wietze) Duursma
  namens de agrarische sector in het werkgebied van de FBE Groningen
 • mevr. E.A. (Annebrecht) van Oven – Huisman
  namens maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in het werkgebied van de FBE Groningen (Dierenbescherming)
 • mevr. J. F. (Janneke) Snijder – Hazelhoff
  namens de private grondeigenaren in het werkgebied van de FBE Groningen
 • W. (Wim) Haasken
  namens de jachthouders met een jachtakte in het werkgebied van de FBE Groningen
 • H. (Henk) Hut
  namens maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in het werkgebied van de FBE Groningen (Natuur en Milieu Federatie Groningen)
 • R. (Rombout) Bennema
  namens de terreinbeherende organisaties in het werkgebied van de FBE Groningen

Het bestuur wordt ondersteund door:

mr. R.A. (Rolf) Koops
secretaris

Mw. H.P. (Erna) de Boer
bestuurssecretariaat en uitvoering valwildregeling

Mw. N. (Nikkie) van Grinsven:
technisch medewerker

Laatste nieuws