Jaarverslagen

Jaarverslagen

Op grond van art. 3.12 lid 8 Wnb dient de FBE Groningen jaarlijks verslag uit te brengen van de uitvoering van het faunabeheerplan aan gedeputeerde staten van Groningen.

Laatste nieuws