Welkom bij de FBE Groningen

De Faunabeheereenheid Groningen (FBE) is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, en terreinbeherende organisaties. Met als doelstelling om op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan op planmatige wijze uitvoering te geven aan; – Beheer, het beheer van inheems beschermde diersoorten. – Schadebestrijding, het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

Heeft u een dood exemplaar gevonden van één van onderstaande soorten, dan horen we dat bijzonder graag van u. Klik daarvoor op de knop Meld een dood dier