Faunaschade en BIJ12 Faunazaken

Faunaschade en BIJ12 Faunazaken

Wanneer is er sprake van Faunaschade

Door het telen van producten of het houden van dieren buiten is er altijd een risico dat schade van buitenaf wordt aangericht. Dit risico is onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij schades tot € 5.000,= geldt een eigen risico van €250,= daarboven is het 5% van de getaxeerde schade. Tegemoetkomingen lager dan € 50,= worden niet uitgekeerd. Bovendien wordt een behandelbedrag van €300,= gehanteerd.

Om voor een tegemoetkoming in de schade in aanmerking te komen dient de aanvrager o.a. preventieve maatregelen te hebben genomen, zoals beschreven in de Faunaschade preventiekits en de Handreiking Faunaschade 2009.

De website van BIJ12 Faunazaken biedt uitgebreide informatie over de over de procedures voor het aanvragen van een tegemoetkoming faunaschade.

Wat doet u als u schade heeft

Ervaart u schade of overlast door vogels of zoogdieren dan kunt u dit melden via het Fauna Schade Registratie Systeem (SRS).

Een aanvraag voor een tegemoetkoming faunaschade kan worden ingediend bij het BIJ12 Faunazaken, via de aldaar aangegeven procedures en formulieren.

Indien u als wildbeheereenheid, grondgebruiker of jacht(akte)houder gebruik wenst te maken van een ontheffing, dan dient u een machtiging bij de FBE aan te vragen. Dit kan uitsluitend via het Fauna Schade Registratie Systeem (SRS), of via het FaunaRegistratie Systeem (FRS).
Lees daarvoor:

Laatste nieuws