Handige links

Handige links

De volgende links kunnen van nut zijn bij vragen rond beheer en schadebestrijding.

Algemeen

SOVON Vogelonderzoek

Ree wildaanrijdingen

Document ree-wildaanrijdingen

Schadevergoedingen Faunaschade

BIJ12 Faunazaken

Partners binnen FBE Groningen

Gronings Particulier Grondbezit
LTO Noord
Natuurmonumenten
Provincie Groningen
Staatsbosbeheer
Het Groninger Landschap

Laatste nieuws