Ontheffing ree

Op 24 juli 2023 heeft Gedeputeerde Staten van Groningen ontheffing verleend aan FBE Groningen voor beheer van het ree. Hierbij de link naar de publicatie van het ontheffingsbesluit.