Woelrat

woelratAantal en verspreiding
Systematisch  verzamelde  gegevens  over  het  aantal  woelratten  in  Noord-Nederland ontbreken, evenals dichtheidschattingen.

Schade
Over  de  periode  2008-2012  staat  bij  het  Faunafonds  geen  schade  door  de  woelrat geregistreerd in de provincie Groningen. De mogelijkheid bestaat dat woelrattenschade zich incidenteel kan voordoen aan fruitteelt, boomkwekerij en andere gewassen.

Beleid
De woelrat is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. De woelrat staat op de lijst van provinciale schadesoorten, maar is in Groningen niet vrijgesteld. Op 27 april 2010 verleende de provincie op grond van artikel 68 een ontheffing voor het opzettelijk verontrusten en doden van woelratten, ten behoeve van de bestrijding aan landbouwgewassen, fruit- en boomteelt.

Beheer
De ontheffingen voor woelrat zijn niet gebruikt in de periode 2010-2012.

Overwegingen
Voor de provincie ontbreken aantal- of dichtheidschattingen en is geen schadehistorie van de woelrat. Van de huidige ontheffing voor doden is geen gebruik gemaakt. Het aanvragen van een nieuwe ontheffing voor doden ligt dan ook niet in de rede. Het is wel wenselijk dat de grondgebruiker indien nodig de woelrat verontrusten kan.