Verwilderde boerengans

BoerengansAantal en verspreiding
Landelijk sterke toename. Provinciaal geen toename.

Schade
Schaderegistratie ontbreekt doordat schade door verwilderde boerenganzen niet kan worden vergoed. Schade in groepen vermengd met grauwe ganzen bedroeg € 100,- in 2009 in 2 ha zomergraan. Dit is slechts een klein deel van de werkelijke schade.

Beleid
De boerengans is geen beschermde inheemse diersoort. Afschot van de boerengans als gedomesticeerde soort is alleen mogelijk op grond van een aanwijzing ex artikel 67. Onderdeel van het Groninger Ganzenakkoord is het planmatig wegnemen van populaties exoten en gedomesticeerde ganzen. Dit wordt nader uitgewerkt door het GAK en moet verankerd worden in de Wet natuurbescherming.

Beheer
Door het tot dusver ontbreken van een aanwijzing is het beheer de afgelopen jaren niet consequent vastgelegd.

Overwegingen
Nu is een aanwijzing voor het planmatig wegnemen van populaties gedomesticeerde ganzen nog niet mogelijk, na wetswijziging wellicht wel.

Actuele maatregelen: klik hier.