Vacature Ambtelijk Secretaris

Vacature Ambtelijk secretaris FBE Groningen

Faunabeheereenheden zijn in de wet en regelgeving genoemde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of stichtingen. In het bestuur van de faunabeheereenheid (FBE) zijn vertegenwoordigd de jachthouders uit het werkgebied van de FBE en maatschappelijke organisaties, die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren. Het bestuur FBE stelt elke vijf jaar, op basis van het faunabeleid van de provincie, een faunabeheerplan (FBP) vast. Het FBP behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. Het bestuur voert vervolgens de regie op de uitvoering van het FBP. De feitelijke uitvoering van het FBP geschiedt door de wildbeheereenheden en hun leden, die dat doen in samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers of terrein beherende organisaties.

Het bestuur zoekt ter ondersteuning van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden iemand met ervaring in coördinatie en een aantoonbaar gevoel voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen, die een adequate gesprekspartner is voor en kan omgaan met stakeholders met sterk verschillende belangen voor de functie van:

Ambtelijk Secretaris Faunabeheereenheid Groningen
(ZZP’er of in loondienst van een bureau/stichting voor naar schatting 750 uren op jaarbasis)

Ken jij de wereld van het faunabeheer en de schadebestrijding en de relevante wet- en regelgeving die daarbij hoort? Zie jij een combi van gangmaker, bestuursadviseur en coördinator van een klein team helemaal zitten? Staan jouw politieke antennes altijd aan en weet je deze signalen om te zetten in adviezenen acties? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je speelt een centrale en verbindende rol tussen de wildbeheereenheden, de terrein beherende organisaties, de particuliere grondeigenaren en de agrarische sector als het gaat om de feitelijke uitvoering van het FBP. Je bent verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Je stelt in samenwerking en overleg met de secretaris/vicevoorzitter van het bestuur, die ook je directe aanspreekpunt is, de conceptagenda voor de bestuursvergaderingen op, je zorgt voor de verslaglegging en de uitvoering van besluiten en je rapporteert over de voortgang. Verder coördineer je de taken van en werk je samen met de personen werkzaam voor het ambtelijk secretariaat van de FBE.

Wij vragen:
Iemand die vaardig is in het kort en bondig schrijven van documenten waarover het bestuur FBE moet besluiten, die actief en flexibel is en geen problemen heeft met inzetbaarheid ook op avonden, op zaterdag en incidenteel op zondag.
De persoon die het bestuur zoekt dient met natuurlijke overwicht op basis van o.a. inhoudelijke kennis en kunde van faunabeheer en een positieve en oplossingsgerichte instelling het boegbeeld en de ambassadeur van de FBE Groningen te zijn.

Wij bieden:
Werken voor de faunabeheereenheid betekent werken aan een voor de Groningse samenleving gevoelig dossier. Jouw werk is afwisselend, uitdagend en je krijgt de ruimte voor creativiteit.
Een uurtarief dat past bij de taken en verantwoordelijkheden van de functie en je ervaring.
Een functie voor in beginsel ongeveer 720 uren op jaarbasis en voor een periode van 12 maanden met een optie tot verlenging.

Bureaus of stichtingen werkzaam voor of op het gebied van landschapsbeheer/-onderzoek met medewerkers/kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen, worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te reageren. Daarbij is het bespreekbaar om aanvullende administratieve ondersteuning te mogen leveren.

Voor een uitgebreid functieprofiel klik hier

Verdere informatie kan worden ingewonnen bij dhr. mr. drs. H.(Henny) G. van Koot, secretaris/vicevoorzitter, tel.: 0031621217373.

Een gemotiveerde reactie met minimaal 2 referenties verwachten wij uiterlijk 7 december 2018.

Het bestuur verzoekt de reacties te richten en te mailen aan:

Bestuur FBE Groningen

Mailadres: kooth@home.nl