Trendtelling Ree

De trendtelling Ree in Groningen vindt ieder jaar plaats op het eerste weekend ná 15 maart.

Voor 2022 heeft de FBE Groningen de trendtelling ree 2022 daarom vastgesteld op 18 en 19 maart.

 

Voor deze trendtelling geldt het protocol  trendtelling van VHR-2014

De WBE’s worden verzocht zich strikt aan de data en de inhoud van het protocol te houden v.w.b. de wijze van tellen.

 

De data van deze trendtelling worden gebruikt voor de monitoring beheer reeën en de onderbouwing van het beheer reeën 2021-2025.

Data op basis van een niet juiste uitvoering conform protocol en/of data kunnen leiden tot onjuiste/onvolledige onderbouwing van het a.s. beheer.

 

Niet leden van WBE’s, die een trendtelling reeën in de provincie Groningen willen ervaren, kunnen zich melden bij het bestuur van een van de 16 WBE’s

Zie voor gegevens de website van de WBEG:    https://wbenetwerk-groningen.nl/

 

FBE Groningen.