Rosse stekelstaart

rosse-stekelstaartAantal en verspreiding
Exoot, waarvan het aantal broedparen in Nederland vanaf 1990 met >5% per jaar is toegenomen. De soort is in het Lauwersmeer aangetroffen.

Schade
De rosse stekelstaarten, mengen zich in de vrije natuur onder de beschermde witkopeenden en hybridiseren daarmee. Dit kan er op de lange termijn toe leiden dat de zeldzame witkopeend uitsterft.

Beleid
De rosse stekelstaart is een exoot en daarmee geen beschermde diersoort. Nederland heeft zich verbonden aan het biodiversiteitsverdrag om ongewenste ‘invasieve’ exoten actief te beheren om de inheemse fauna te beschermen.
In januari 2009 is het Team Invasieve Exoten ingesteld om te adviseren over de schadelijkheid van invasieve exoten in Nederland en over mogelijkheden om dat te voorkomen.
Effectieve bestrijding van exoten is mogelijk na aanwijzing van personen en middelen door de Provincie volgens artikel 67 van de Flora en Faunawet ter voorkoming van faunaschade.

Beheer
Tot dusver heeft geen beheer van de rosse stekelstaart plaatsgevonden, zodat gegevens ontbreken.

Overwegingen
De  soort  komt  nu  nog  maar in  enkele  exemplaren  voor,  maar bedreigt door  zijn aantaltoename de inheemse witkopeend waar de rosse stekelstaart mee hybridiseert.