Roek

roekAantal en verspreiding
aantal broedvogels neemt landelijk vanaf 1990 toe en over de laatste 10 jaar af aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 afgenomen. In Groningen is het aantal broedvogels sinds 1999 gestegen van circa 2000 naar 3500. In Groningen is ook het aantal niet broedvogels matig toegenomen. In de oostkant van de provincie broeden weinig roeken.

Schade
De roek veroorzaakte incidenteel schade in een groot aantal gewassen. De schade varieerde sterk per jaar naar hoogte, oppervlakte en gewas. In 2008-2012 tot meer dan € 17.000,- schade, vooral in kruiden en maïs en in mindere mate in zomergraan en aardappels. De beschadigde oppervlakte bleef beperkt tot totaal maximaal 15 ha. Over 2013 is t/m september € 6.600,- schade in 10 ha wintergraan getaxeerd. Naast landbouwschade kan de roek ook overlast geven door geluid en ontlasting, met name in dorpskernen en op begraafplaatsen.

Beleid
Provinciale vrijstelling voor opzettelijk verontrusten.

Beheer
Toegepaste preventieve maatregelen werken onvoldoende, roeken laten zich zeer lastig verjagen. Het  aantal  verstrekte  machtigingen  per  jaar  was  beperkt,  evenals  het  aantal verjagingsacties en het aantal geschoten roeken (tussen 0 en 53 per jaar). De gunstige staat van instandhouding van de roek is door het afschot niet aangetast.

Overwegingen
Door stijgende provinciale aantal  neemt de kans op incidentele schade toe. Voortzetting huidige beleid is wenselijk.