Partners

De volgende organisaties participeren in de FBE Groningen:

fedpartgrondbezit-150x66Federatie Particulier Grondbezit
De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden.

GroningerLandschap-150x43Het Groninger Landschap
Het Groninger Landschap zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen. Groningen heeft vele rijkdommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glorieuze Ennemaborgh en de voorname Coendersborch.

LTO-Noord-150x217LTO Noord
Ruimte voor agrarische ondernemers LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders, door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden.

natuurmonumenten-150x45.Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 730.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare prachtige natuur. In de provincie Groningen heeft Natuurmonumenten 5.568 hectare (anno 2015), waaronder gebieden in de Dollard, het Uithuizer wad, het Noordlaarderbos, en het dal van de Ruiten Aa.

provincie_groningen-150x50Provincie Groningen
De Provincie Groningen participeert niet in de FBE, maar is neemt als adviseur deel aan de bestuursvergaderingen van de FBE.

staatsbosbeheer-150x120.Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt het kenmerkende groene erfgoed van Nederland, in totaal 265.000 hectare bos, natuur en landschap, 1.900 gebouwen en een infrastructuur van duizenden kilometers aan paden en wegen.

Informatie over de landelijke FBE-partners vindt u op de centrale FBE-site.