Bestuur

Het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid (FBE) Groningen bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr, K. (Koos) Wiersma – voorzitter
  • Dhr. mr. drs. H. (Henny) G. van Koot – namens de jachthouders met een jachtakte.
  • Dhr. G.D. (Bert) van Mansom – namens de terreinbeherende organisaties
  • Mevr. A. (Alma) den Hartog-Fluks – namens de agrarische sector
  • Mevr. J. (Janneke) Snijders-Hazelhof  – namens de private grondeigenaren
  • Mevr. dr. J.M. (Marijke) Drees – namens maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in het werkgebied van de Faunabeheereenheid Groningen
  • Mevr. A. (Annebrecht) van Oven – namens maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in het werkgebied van de Faunabeheereenheid Groningen

flower-1376402_1920