Meerkoet

meerkoetAantal en verspreiding
Landelijk is het aantal broedvogels vanaf 1990 niet significant veranderd, over de laatste 10 jaren is een significante afname van <5% per jaar opgetreden. Landelijk is het aantal niet broedvogels na 1980 niet significant veranderd, terwijl over de laatste 10 seizoenen een significante toename van <5% per jaar is opgetreden. In Groningen is het aantal broedvogels stabiel. Over aantalontwikkeling van niet-broedvogels kan geen betrouwbare uitspraak worden gedaan.

Schade
De getaxeerde schade is zeer beperkt met een maximum voor de gehele provincie van € 579 in 2004. Over de periode 2008-2012 bleef de totale getaxeerde schade onder de € 250,-. De beschadigde oppervlakte blijft provinciaal onder de 10 ha. De schade kan optreden in wintergraan en blijvend grasland.

Beleid
Er geldt een provinciale vrijstelling voor het opzettelijk verontrusten van meerkoeten. Tot 1-10-2014 geldt een ontheffing voor het doden van meerkoeten als aanvulling op preventieve maatregelen waarop de ‘incidentenregeling’ van toepassing is.

Beheer
Het aantal acties en het afschot was de afgelopen jaren zeer beperkt, waarbij het afschot is gedaald van 35 in 2006 tot 1 à 2 in 2009-2013. De laatste jaren zijn geen machtigingen aangevraagd. De gunstige staat van instandhouding van de meerkoet is door het afschot niet aangetast.

Overwegingen
Er is geen sprake van belangrijke schade.