Ekster

Only for use in Big Schools Bird watch press release. Magpie Pica pica, perched on dead tree stump, The Wirral, UK, December

Aantal en verspreiding
Landelijk is over een langere periode zowel bij broedvogels als bij niet-broedvogels het aantal significant afgenomen, terwijl over de laatste 10 jaren geen significante aantalverandering opgetreden is. De provinciale trend is sinds 1990 een matige afname, die over de laatste 10 jaar is onzeker.

Schade
In 2012 is € 361 schade opgetreden in 11 ha peer.

Beleid
De ekster staat op de lijst van provinciale schadesoorten, maar is in Groningen niet vrijgesteld. Op basis van het faunabeheerplan heeft de provincie Groningen in 2010 ontheffingen verleend aan de Fbe voor verjaging van de ekster met ondersteunend afschot. Tijdens de bezwaarschriftenprocedures zijn de ontheffingen door de provincie ingetrokken, waardoor alleen een ontheffing overgebleven is voor het opzettelijk verontrusten en niet voor doden.

Beheer
Beheerdata zijn niet aanwezig.

Overwegingen
De aantallen stijgen niet en de schade in de afgelopen jaren was zeer gering. De eerder aangevraagde ontheffing voor verjaging met ondersteunend afschot is ingetrokken.