22 mei 2016, 16:17

Faunafonds lanceert Faunaschade Preventiekit

Een zo helder, inzichtelijk en laagdrempelig mogelijk aanbod van praktische preventieve maatregelen om gewasschade die is aangericht door beschermde inheemse diersoorten, tot een minimum te beperken. Dat is in een notendop wat BIJ12/Faunafonds beoogt met de Faunaschade Preventiekit (FPK), voorheen bekend onder de naam Handreiking Faunaschade.

De Faunaschade Preventiekit is ontwikkeld voor grondgebruikers in de agrarische sector. Er zijn nu vijf modules samengesteld die een overzicht geven van preventieve maatregelen in het kader van schade die toegebracht kan worden door vijf soortgroepen – dassen, ganzen, kleine zangvogels, kraaiachtigen en wilde zwijnen. Ook wordt er voor een groot aantal gewassen aangegeven wanneer de schadeperiode kan optreden.

Lees het volledige bericht van het Faunafonds in de bijlage: BIJ12 lanceert Faunaschade Preventiekit