23 januari 2016, 09:00

Stopzetting ontheffing reeën in Groningen

De ontheffing reeën is met onmiddellijke ingang stopgezet. Het maximum aantal afschot op grond van de oude ontheffing is bereikt. Tot er een nieuwe ontheffing is verleend vindt er geen afschot reeën in de provincie Groningen plaats.