13 juli 2015, 09:00

Aanwijzingsbesluit nijlganzen en verwilderde boerenganzen

De provincie Groningen heeft per 10 juli 2015 een aanwijzingsbesluit schadebestrijding nijlganzen en verwilderde boerenganzen genomen.

Jacht(akte)houders hoeven geen machtiging aan te vragen voor het gebruik van deze aanwijzing. Wel dient afschot binnen 24 uur gerapporteerd worden in FRS. Dit kan in FRS via melden / maatregelen / provinciaal vrijgestelde diersoorten. Let wel, het jachtveld dient ingetekend te zijn.

Op de startpagina van FRS staat uitleg over melden maatregelen

Voor het aanwijzingsbesluit, zie DOC090715aanwijzingsbesluit nijlgans verwilderde boerengans-09072015162219