8 mei 2015, 09:00

Ontheffing overzomerende ganzen ook van kracht voor brandgans

Per 15 mei is de ontheffing overzomerende ganzen ook van kracht voor schadebestrijding van de brandgans. Deze was al van kracht voor de grauwe gans.

De machtigingen die al zijn verstrekt voor de overzomerende grauwe gans kunt u opnieuw uitprinten voor toevoeging van de brandgans. U hoeft dan geen nieuwe ontheffing aan te vragen voor alleen de brandgans.

Wie nog geen machtiging voor schadebestrijding overzomerende ganzen heeft aangevraagd kan deze per heden aanvragen voor zowel grauwe gans als brandgans in één aanvraag.