25 februari 2015, 09:00

Machtiging grauwe ganzen per 1 maart 2015

Vanaf heden is het mogelijk om een perceelsgebonden machtiging voor afschot van de grauwe ganzen aan te vragen t.b.v. schadebestrijding voor de periode 1 maart tot 1 november. Binnen de zgn. probleemgebieden kan een machtiging op voorhand worden aangevraagd (zie de ontheffingsvoorwaarden voor deze gebieden).

Buiten deze probleemgebieden mag alleen een machtiging worden afgegeven als er daadwerkelijk sprake is van (dreigende) schade. De toezichthouder van de provincie komt dit aan de hand van de machtigingsaanvraag en de situatie in het veld controleren.

In maanden maart en oktober gelden de voorwaarden van de overwinterende ganzen en in de periode april tot oktober gelden de voorwaarden van de overzomerende ganzen (zie de voorwaarden van de ontheffing).

Vraag a.u.b. NIET een machtiging aan voor legselbeperking of afschot koppelvormers. Deze staan in het systeem voor de terreinbeherende organisaties en wbe’s.

NB. Grauwe gans, brandgans, kolgans, rietgans en rotgans mogen het gehele jaar op grond van de verordening schadebestrijding worden verontrust, maar van 1 november tot 1 april niet binnen foerageergebieden.

De ontheffing vindt u hier: Gr ontheffing ganzen besluit en voorwaarden

Een toelichtende matrix vindt u hier:  matrix overzomerende ganzen Groningen